Dan v skupnosti

Pravila, ki jih Skupnost predlaga, so sad dolgoletnih izkušenj. Odvisnost je posledica zgrešenega načina življenja, zato je skupnost najprej »šola življenja« (scuola della vita), kjer se mladi učijo spoznavati sebe in druge, odnosov in vrednot. Skupnost uči osnovnih življenjskih pravil, ki so jih fantje in dekleta v preteklosti zavračali ali pa jih o njih nihče ni poučil. Gre za preprosto družinsko življenje, ki zahteva tudi trud, žrtve in odrekanja, da bi dosegli spremembe, ki vodijo k srečnejšemu življenju. »Pot prenove« namreč ni lahka in udobna – da se človek spremeni, se mora od njega zahtevati veliko.

Urnik

Dan v skupnosti sestavljajo delo, molitev, pogovor in razvedrilo. Dan fantje in dekleta pričnejo z bujenjem ob 6. uri in jutranjo molitvijo. Potem zajtrkujejo in odidejo na delo. Dela so zelo različna in vsakemu izmed njih so dodeljene naloge in odgovornosti za neko določeno obdobje, potem pa dela med seboj zamenjajo. Te odgovornosti so kuhinja, pralnica, čiščenje, mizarska delavnica, hlev in živali, delo na polju in vrtu, orodjarska delavnica, šivanje, sprejem in vodenje hiše… Namen dela je, da se bolje spoznajo, da skupno uporabijo svoje talente in sposobnosti.

Skupnost delo spodbuja, najpomembnejše delo pa je izgradnja samih sebe, zato ni pomembno, kaj kdo dela, ampak kako. Sestra Elvira pravi, da želi mlade naučiti najpomembnejšega poklica: kako živeti. Ob 12. uri je kosilo in potem nekaj prostega časa za druženje, ob 14. pa nadaljujejo z delom v pozno popoldne. Drugi del rožnega venca zmolijo med delom, tretji del pa v kapeli ob 18.30 in med seboj podelijo doživetja na podlagi prebranih odlomkov iz Svetega pisma ter lastno doživljanje, občutja, težave in strahove v zadnjem obdobju. Sledijo večerja, trenutki razvedrila, igre, pogovori, ob 22. uri odidejo spat.

Odrekanje

V Skupnosti se ne kadi, ne pije, ne gleda televizije, le občasno se gleda kakšen film ali pa nogometno tekmo. Tudi se ne posluša glasbe, razen pesmi Skupnosti in »čiste« glasbe, prosti čas je omejen in preživet kvalitetno, se ne telefonira, razen v nujnih primerih. Namen omejitev je izključitev motečih zunanjih dejavnikov, ki omogočajo beg pred samim seboj. Tako se posameznik lahko povsem osredotoči na spoznavanje sebe in reševanje problemov, ki so ga pripeljali v skupnost in s tem obdobje bivanja v skupnosti izkoristi plodno, kar seveda tudi dolgoročno gledano prinaša pozitivne posledice. Trud, ki ga vlaga v lastno preobrazbo, pomeni naložbo za lepše in kvalitetnejše življenje.

Odrekanje in žrtvovanje, ki ga Skupnost predlaga, daje fantom in dekletom možnost, da spoznajo sami sebe in se pričnejo ceniti. Ugotovijo, da so sposobni premagovati ovire, svoje meje, lagodnost in strah. Izvor resničnega veselja in zadovoljstva ni v materialnih stvareh, ampak ga najdemo v nas samih, v tem, kar smo. Dosti njih ni živelo v pomanjkanju in so imeli vse, pa niso bili srečni; danes so v tem preprostem, resničnem, čistem načinu življenja našli veselje in vrnila se jim je volja do življenja.

Srečanje

Vsak dan se fantje srečujejo na trenutku podelitve, ki pomeni prijateljstvo in molitev, tedensko pa se po skupinah na tako imenovanih “pregledih tedenskega življenja”, kjer podelijo to, kar živijo na pristen in odkrit način med seboj. Med seboj se fantje popravljajo in dajejo pomoč drug drugemu ter v tem odkrivajo dar iskrenega prijateljstva v resnici, ki pomaga odpraviti naše pomanjkljivosti, premagovati naše strahove in pripomore k osebni rasti.

Dobrodelnost

Vsi, ki živijo in delajo v skupnosti, pomagajo in sodelujejo brezplačno, dobrodelno. Cilj skupnosti je naučiti živeti mlade življenje v miru in luči Božje besede in v iskrenem odnosu z drugimi sestrami in brati.

Angel varuh

Posebnost skupnosti Cenacolo je, da vsakdo ob vstopu za določeno obdobje dobi svojega “angela varuha”, izkušenega fanta ali dekle, ki je že dlje časa v skupnosti, ki ga spremlja in uvaja 24 ur na dan. Ker ta, ki vstopa, pogosto v začetku nima ne volje ne moči zadelo, je naloga angela variha celo to, da namesto njega opravi njegovo dleo. Izkušnja je dragocena za oba. “Odvisniki v začetku ne morejo razumeti božje ljubezni, lahko pa vidijo tvojo ljubezen in neskončno potrpljenje v konkretnih dejanjih,” to utemeljuje sestra Elvira. Tudi kasneje fantje in dekleta vse počnejo v paru, kajti velika nevarnost za odvisnike je, da se zaprejo vase. Skupnost pa sledi tudi zgledu apostolov v evangeliju. “Ko sta dva skupaj, lahko vedno eden začne pogovor in drugega izvleče iz misli, ki ga napadajo, sploh v začetku,” pravi eden od njih.