Vstop v skupnost

V skupnost lahko vstopi vsak, ki se je pripravljen pridružiti programu. V primeru odvisnosti se mora najprej rešiti krize odvisnosti (mora biti čist) in ne sme imeti terapije za zdravljenje različnih psihičnih in duševnih motenj. Skupnost ne more zadržati nikogar, ki sam ne želi sodelovati. Priprave za vstop v skupnost se začnejo s pogovori oziroma kolokviji, ki potekajo ob torkih ob 16.30 v župnijskem domu sv. Štefana, Štepanjsko nabrežje 34, 1000 Ljubljana (1. nadstropje).

Kolokvijev se udeležijo najprej starši, svojci ali prijatelji osebe, ki se je znašla v težavah današnjega življenja, ker ravno oni pri prvih korakih najlažje pomagajo tej osebi. Z njimi se pogovarjajo člani skupnosti, nato pa začne obiskovati kolokvije oseba, ki potrebuje pomoč. Starši, svojci in prijatelji se v času bivanja te osebe (otroka) v skupnosti redno srečujejo, se soočajo s svojimi težavami in se pozneje tudi pripravljajo na njihovo vrnitev.

Opozorilo

Pred prvim prihodom na kolokvije (priprave na vstop) se je potrebno najaviti!
Kontakt za najave in vsa dodatna pojasnila: info@skupnostcenacolo.si ali po telefonu: 051/876 964, od ponedeljka do petka po 15. uri.


Pričevanja fantov in mož iz skupnosti (Obzorja duha 2009)