Način življenja v skupnosti

Kdor vstopi v Skupnost, se sreča s preprostim, urejenim, družinskim načinom življenja, ki temelji na delu, molitvi, iskrenih medsebojnih odnosih, prijateljstvu in požrtvovalnosti, iz česar lahko sklepa na živo vero v Jezusa. Preko molitve in življenja po evangeliju, ki sta glavna in konkretna temelja v vsakdanjiku Skupnosti, okušajo mladi blagodejnost odpuščanja, notranjega miru in ozdravljenja skelečih dušnih ran, ki ga lahko podari edino Božja Ljubezen.

Duhovnost v skupnosti je marijanska, v središče pa postavlja evharistijo. Med dnevom se smiselno prepletajo delo, molitev (rožni venec, češčenje (adoracija), branje božje besede), iskren pogovor, prosti čas in razvedrilo. Skupnost verjame, da je krščanski način življenja v svoji preprostosti in polnosti pravi odgovor na nemir v človeškem srcu in da srečanje z Bogom v človeku rodi upanje.

Vera je pomemben del življenja v skupnosti, ni pa pogoj za vstop v skupnost. Molitev je namreč osebna odločitev vsakega posameznika, h kateri je povabljen, ne pa prisiljen. Marsikdo, ki molitve prej ni poznal, začuti njeno pomirjujoče in blagodejno delovanje. »Za večino je to nekaj povsem novega, a ko vidiš, da vsi drugi to počnejo, da se v tem dobro počutijo in da jim pomaga, pričneš še sam poskušati, razmišljati, gledati vase, razčiščevati,« pravi iz izkušnje eden izmed fantov. »Pomen vere za življenje vidim v tem, da pomaga pri spoznavanju sebe, te uči pravil za življenje ter daje mir in počitek duši.« Fantje in dekleta imajo mašo vsako nedeljo in še enkrat med tednom.


Prispevek o življenju v skupnosti (Obzorja duha, junij 2011)