Hiša skupnosti Cenacolo v Sloveniji se zapira

V času delovanja skupnosti v Sloveniji (hiša v Škocjanu je odprta 12 let, Vlada RS ji je dovolila delovanje na območju RS leta 2006, v letu 2008 je bil pridobljen tudi status humanitarne organizacije) je prišlo v vsej Evropi do sprememb. V skupnost vstopa čedalje manj fantov in deklet, tako da je skupnost Cenacolo že zaprla dve svoji hiši na Hrvaškem in v Italiji.

V zadnjem času smo imeli več srečanj z vodilnimi v skupnosti v Italiji in izoblikovala se je odločitev, da je prišel čas za zaprtje hiše tudi v Sloveniji. Tudi v hišo v Sloveniji vstopa čedalje manj fantov. Prav tako je malo vstopov Slovencev in Slovenk v hiše drugod po Evropi. V hiši v Sloveniji tako zaradi pomanjkanja vstopov v skupnost ne moremo več slediti karizmi skupnosti Cenacolo. Za slovenska dekleta in fante so še vedno na široko odprta vrata po hišah skupnosti v Italiji in na Hrvaškem ter tudi drugod.

Za nami je tako 12 let pripadnosti Škocjanu in domačiji, ki so nam jo velikodušno predali v najem Ruparjevi. Ob tem vsi, ki smo sodelovali s skupnostjo, čutimo izredno hvaležnost za vse milosti, ki so nam bile podarjene v tem času.

V tem trenutku je za nas, prijatelje skupnosti v Sloveniji prišel čas, da svoje moči usmerimo v to, da slovenskim dekletom in fantom, ki se želijo osvoboditi zasvojenosti, pokažemo pot, po kateri lahko gredo v skupnosti Cenacolo. Tako bomo še naprej opravljali vstopne razgovore in spremljali tiste, ki bi se želeli vključiti v skupnost Cenacolo. Skupaj s Svetim Duhom bomo iskali tudi druge razpoložljive možnosti, da bi dekletom in fantom v stiski pokazali pot, po kateri lahko hodijo v skupnosti Cenacolo.

Vsem tistim, ki ste nam namenili 0,5 % dohodnine, sporočamo, da se bo sočasno ukinilo tudi društvo, ki je nastalo zaradi podpore hiši v Škocjanu. Naprošamo vas, da zahtevo za namenitev dohodnine prekinete prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu in svoj del dohodnine namenite drugemu dobrodelnemu društvu. Več informacij o tem najdete tukaj.